Dr. Eva Svanborg 

Eva Svanborg har varit verksam som privat gynekolog sedan 1996. Den medicinska grundutbildningen påbörjades 1976 vid Karolinska institutet i Stockholm och resulterade i en läkarexamen 1985. Eva fortsatte sedan sin specialistutbildning på Södersjukhuset. I samband med kirurgiutbildning på Sabbatsbergs sjukhus blev hon även specialiserad inom kirurgi och sedan 20 år tillbaka har hennes fokus legat på fertilitetsfrågor.

Sara Ekecrantz, Koordinator